• CitectSCADA

  Citect er et av produktene på markedet med rikest utvalg av egenskaper, og kan håndtere alle krav til et moderne automasjonssystem i en enkel integrert pakke.

  CitectSCADA

Citect SCADA blir et logisk førstevalg for enhver industriell automasjonsapplikasjon når du har behov for et skalerbart og pålitelig system med høy ytelse. Følgende egenskaper fremheves:CitectSCADA Autic

 • Ubegrenset skalerbarhet
 • Redundante servere og feiltolerant nettverk
 • Bytt språk i run-time
 • Flerbrukerbetjening med ubegrenset antall arbeidsstasjoner
 • Rapport, trend, alarmhåndtering og langtidslagring av data inkludert
 • Programmeringsspråk inkludert: multithreaded CitectVBA og Cicode

Enten du har behov for et enkelt operatørgrensesnitt eller et komplett klient/server SCADA -system som dekker flere fabrikker på ulike steder, kan du gjøre alt med Citect SCADA – med full tillit til at dine data alltid er tilgjengelig og at du kan utvide og endre systemet ved behov.

CitectSCADA kan integreres med CitectHistorian for å dele data i hele virksomheten.

Med hvert CitectSCADA-system får du et topp moderne SCADA utviklingssystem som inkluderer:HMI og grafikkverktøy

 • HMI og grafikkverktøy, inklusive spesielle biblioteker og grafiske elementer
 • WAN mulighet med sentralisert database
 • HTML5 klient med CitectAnywhere, prøv demo>>
 • Redundanse på hvert nivå uten spesielle krav til maskinvare
 • Over 160 drivere for standard I/O enheter og PLS systemer
 • Statistisk prosesskontroll
 • Historisk og sanntids trending
 • Vis produkter i rutenettvisning
 • Se produktet i listevisning