• GSM & WIFI

    Trådløs kommunikasjon er ideelt der det er vanskelig/kostbart å legge kabler, eller over store avstander. Kabling utgjør etter hvert en betydelig del av kostnadene i et instumenteringssystem. Trådløs kommunikasjon kan være en vei å gå for å holde disse kostnadene nede.

    GSM & WIFI - Trådløs kommunikasjon
  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning