Kommunalteknikk – vann og avløp

CitectSCADA er en av markedslederne i Norge innen kommunaltekniske systemer. En lang rekke kommuner benytter systemet for å overvåke sine vann- og avløpssystemer. CitectSCADA er et fleksibelt SCADA-system som kan skaleres fra små, enkle systemer til store interkommunale anlegg. Citect var en av pionerene innen dette området og har utviklet systemet for å håndtere store nettverk med mange ulike typer kommunikasjon.

CitectSCADA kommuniserer med de aller fleste PLS-er og RTU-er på det norske markedet. Kommunikasjonen kan foregå direkte via Ethernet eller serielle forbindelser, eller via modem og radioforbindelser. Autic System AS leverer både vann- og energi- målere som fungerer utmerket med CitectSCADA.

Vi leverer industri- og panel-PC-er som er beregnet for tøffe forhold. De kan leveres med CitectSCADA eller CitectHMI ferdig installert.
CitectHMI er en spesialtilpasset versjon av CitectSCADA beregnet på panel PC-er, en kombinasjon som er et meget godt og konkurransedyktig alternativ til tradisjonelle operatørterminaler.
CitectSCADA kan kombineres med CitectHistorian for avansert analyse og rapportering.

Kommunalteknikk - vann og avløp

CitectSCADA - Skipsautomasjon

Skipsautomasjon

Skipsautomasjon er et viktig marked for Autic System AS. En rekke norske leverandører av skipsautomasjonssystemer benytter CitectSCADA som skjermsystem. CitectSCADA er meget godt egnet til denne type applikasjoner på grunn av innebygget redundans, gode kommunikasjonsdrivere, avansert grafikk og effektiv alarmhåndtering.

Vi leverer avanserte distribuerte kontrollere fra Sixnet for styrings- og kontrolloppgaver. SixTRAK IPm er en kraftig, åpen prosesskontroller med Linux operativsystem. Den leveres med full støtte for alle de fem programmeringsspråkene i IEC 61131, i tillegg til skreddersydde program som skrives i C. Kontrolleren har et hav av kommunikasjonsmuligheter med fem Ethernetporter og tre serieporter. Kontrolleren benytter Sixnets flekisble I/O systemer og eventuelt tredjeparts I/O-systemer som kommuniserer via MODBUS/MODNET.

Autic leverer også et bredt spekter av Sixnet kvalitetsswitcher for maritime applikasjoner, og portservere fra Expert.

Infrastruktur

Byggautomasjonsbransjen er et viktig marked for Autic System AS.

Vi har en rekke integratorer og sluttkunder som benytter våre produkter for å sikre seg moderne og åpne systemer for kontroll og datainnsamling i sine bygg.

jMobile og Citect er programvarer for visualisering/SD-Anlegg. Dette kan kommunisere med de fleste fabrikater på markedet, og sy sammen et helhetlig grafisk grensesnitt for alle bygg og anleggsdeler.

Produktporteføljen spenner også om hardware til bruk i byggautomasjon. Etter flere år med slike oppsett, har vi samlet et knippe OPC-servere, grensesnitt, I/O og tilbehør som fungerer meget godt og stabilt. Dette omfatter blant annet:

  • M-Bus-utstyr (Meter-Bus) fra PiiGAB og Relay
  • Portservere fra Expert
  • Dataloggere og IO fra Sixnet
  • Datamaskiner, skjermer og tilbehør fra Indumicro

jMobile og Citect for byggautomasjonsbransjen

Industriell IT, styrings- og overvåkningsapplikasjoner

Industri

Autic leverer programvare for åpne Windows-baserte løsninger innen industriell IT, styrings- og overvåkningsapplikasjoner,
i tillegg til et bredt spekter av tilhørende hardware.