• M-Bus

    M-Bus (Meter-Bus) er en Europeisk standard for fjernavlesning av varmemengdemålere, KW timetellere eller andra typer forbruksmålere. Den kan også benyttes for å lese av forskjellige moduler som pulsomformere, analoge/digitale inngangsmoduler mm.

    M-Bus (Meter-Bus)
  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning