GENERELLE SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Omfang

Autic System AS henvender seg til bedriftsmarkedet med produkter som krever fagkunnskap for sammenstilling og installasjon. Autic System AS sine leveringsbetingelser- og ordrebekreftelser er gjeldende avtaledokumenter ved vareleveranse. Dersom kunden har innsigelser til innhold i ordrebekreftelsen, må disse fremmes for Autic System AS uten ugrunnet opphold.

2. Pris/betaling

Våre priser er kalkulert ut fra kontantoppgjør. Prisene er oppgitt uten merverdiavgift. Kjøp med kreditt kan avtales. Vi foretar kredittanalyse før kredittavtale inngås. Dersom faktura ikke betales i henhold til avtale, tilkommer etterskuddsrenter. i.h.t. Lov om renter ved forsinket betaling.

3. Leveringstid

Lagerførte varer leveres normalt dagen etter at bestillingen er registrert.

4. Salgspant

Autic System AS forbeholder seg salgspant i.h.t. pantelovens § 3-14.

5. Levering, ekspedisjon/frakt

Leveringssted er Autic System AS sitt lager i Tønsberg. Forsendelsesomkostninger belastes kjøper etter befrakters gjeldende satser. Varene er ikke forsikret av Autic System AS under forsendelse til leveringssted. Dersom ikke annet er avtalt sendes varene med speditøren Schenker.

Emballasje og pakking er inkludert i vareprisen.

6. Mangler/reklamasjon

Reklamasjon vedrørende feil eller mangler med varen må skje uten ugrunnet opphold. Autic System AS sitt ansvar er begrenset til omlevering med feilfri vare, eller kreditering av den del av varen som godkjennes som mangelfull. Utskiftningsomkostninger eller annet konsekvenstap er ikke Autic System AS ansvarlig for.

Retur av reklamasjonsvarer må avtales, og utfylt returskjema (RMA) må vedlegges. Dette skjemaet er tilgjengelig under Kundeservice.

7. Force Majeure – Ansvarsfraskrivelse.

Autic System AS er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av hindringer som oppstår uten hans skyld eller følger han ikke er herre over f.eks. streik, lockout og annen force majeure.

8. Garanti.

Garantitiden er ett år fra levering dersom ikke annet er angitt. Garantien gjelder ikke ved feilaktig bruk, overspenninger, utsettelse for miljøpåvirkninger ut over produktspesifikasjon eller om en enhet er forsøkt reparert. Kunden må dekke fraktkostnader til og fra vårt lager.

10. Teknisk support/dokumentasjon

Vi yter teknisk support for alle våre produkter. For programvareprodukter skal det inngås support-/gullavtale for tilgang til teknisk support.

Tekniske manualer for våre produkter kan fritt lastes ned fra vår hjemmeside: autic.utvikl.es.

11. Tvister

Tvister i forbindelse med levering som ikke løses ved forhandlinger avgjøres av de ordinære domstoler med mindre partene blir enige om å bringe saken til avgjørelse ved voldgift. Tønsberg tingrett er verneting dersom partene ikke enes om annet sted.
Vi tar forbehold om trykkfeil på vår hjemmeside.