CitectSCADA er en av markedslederne i Norge innen kommunaltekniske systemer. En lang rekke kommuner benytter systemet for å overvåke sine vann- og avløpssystemer. CitectSCADA er et fleksibelt SCADA-system som kan skaleres fra små, enkle systemer til store interkommunale anlegg. Citect var en av pionerene innen dette området og har utviklet systemet for å håndtere store nettverk med mange ulike typer kommunikasjon.

CitectSCADA kommuniserer med de aller fleste PLS-er og RTU-er på det norske markedet. Kommunikasjonen kan foregå direkte via Ethernet eller serielle forbindelser, eller via modem og radioforbindelser. Autic System AS leverer både vann- og energi- målere som fungerer utmerket med CitectSCADA.

Vi leverer industri- og panel-PC-er som er beregnet for tøffe forhold. De kan leveres med CitectSCADA eller CitectHMI ferdig installert.
CitectHMI er en spesialtilpasset versjon av CitectSCADA beregnet på panel PC-er, en kombinasjon som er et meget godt og konkurransedyktig alternativ til tradisjonelle operatørterminaler.
CitectSCADA kan kombineres med CitectHistorian for avansert analyse og rapportering.