Evaluering av kundetilfredshet

Alt i alt, hvordan vil du vurdere opplevelsen din med oss?
Svært misfornøydMisfornøydNøytralFornøydSvært fornøyd
Kjøp
Svært misfornøyd
Misfornøyd
Nøytral
Fornøyd
Svært fornøyd
Kundeservice
Svært misfornøyd
Misfornøyd
Nøytral
Fornøyd
Svært fornøyd
Informasjon om dine leveranser
Svært misfornøyd
Misfornøyd
Nøytral
Fornøyd
Svært fornøyd
Autic, alt i alt
Svært misfornøyd
Misfornøyd
Nøytral
Fornøyd
Svært fornøyd
Svært usannsynligUsannsynligNøytralSannsynligSvært sannsynlig
Kjøper fra oss igjen
Svært usannsynlig
Usannsynlig
Nøytral
Sannsynlig
Svært sannsynlig
Anbefaler våre produkter til andre
Svært usannsynlig
Usannsynlig
Nøytral
Sannsynlig
Svært sannsynlig
Anbefaler vårt firma til andre
Svært usannsynlig
Usannsynlig
Nøytral
Sannsynlig
Svært sannsynlig
Handlekurv