Nyhet! PiiGAB 900S serie med HAN

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

PI-900 kan motta data fra inntil 2 målere samtidig. Dette er gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller egne energirapporter ettersom momentanforbruket rapporteres hvert 2,5 sekund. Vi har testet løsningen mot Kamstrup, Aidon og Kaifa målere.

Som tidligere kan man hente inn data fra M-Bus, M-Bus Wireless og Modbus til samme gateway.

Data kan distribueres videre i følgende format:

  • M-Bus Serial/UDP/TCP
  • Modbus RTU/TCP
  • CSV til FTP (Ferdig format mot blant annet SESAM)
  • HTTPPost
  • MQTT

For mer informasjon, se våre hjemmesider www.autic.no