Hvordan Meister Cheese bruker Ignition for å effektivisere produksjonsvirksomheten

 

Meister: Fremragende ost laget med mye omsorg

Meister er en prisbelønt ostemaker i Muscoda, Wisconsin. Selskapet har vært i virksomhet siden 1916 og er for tiden i sin fjerde generasjon av familieeierskap og lederskap. I løpet av de siste 100 årene har Meister vokst til en av de største produsentene av premium ost og myseprodukter i verden. Meister samarbeider med Wisconsin melkeprodusenter som kombinerer de beste tradisjonene av oppdrett med den beste dyreholdspraksis. Hvert år konverterer Meister 100 millioner liter melk til sluttprodukter.

Tilpasset kundekrav

Selv om Meister har etablert et pålitelig rykte som en fremragende osteprodusent, har kunder over tid i økende grad ønsket mer informasjon fra produsenter. Kunder ønsker informasjon om produktkvalitet, sporbarhet, sikkerhet og åpenhet. For å tilfredsstille kunder og beholde tilliten som Meister har bygget gjennom årene, er det viktig å kunne vise kundene at Meisters fremragende produkter produseres gjennom konsekvent, datadrevet drift av høy kvalitet.

 

Automatisering av produksjon og datainnsamling

Som mange produksjonsbedrifter innså Meister at det var nødvendig å automatisere aspekter av virksomheten. Dette førte til at Meister automatiserte flertallet av osteproduksjon og mysebehandling, og integrerte operasjonene tett for å være oppskriftsdrevet og forsyningsorientert, men fleksibel nok til å imøtekomme daglige endringer i kundeordrene.

I forbindelse med automatisering av virksomheten fant Meister det nødvendig å øke dybden og nøyaktigheten av den innsamlede informasjonen. Opprinnelig sporet Meister disse dataene manuelt ved hjelp av Excel. Denne prosessen var imidlertid langsom og tidkrevende, og det var vanskelig å lage rapporter og gjennomføre revisjoner. Sporbarheten i produksjonsprosessen ble fullført ved hjelp av skjemaer og papirlogger.

Selskapets fremtidsrettede driftsdirektør, Larry Harris, innså at Meisters manuelle datainnsamlingsprosesser ikke var tilstrekkelig. For å imøtekomme kundenes behov for konsistent og enestående produktkvalitet, kjempet han for automatisering av datainnsamlingsprosessen og en sentral plattform for å samle alle operative data.

Spesielt ønsket Meister å kunne automatisere innsamling av data på batchnivå, som er mer komplisert enn tidssekvensdata, med hendelsesdrevne PLC-utløsere for å starte nye partier og batcher, uten å øke arbeidsmengden for operatørene.

 

Implementering av Ignition

For å oppnå visjonen om en sentralisert plattform, anbefalte programvareingeniør John Fingerson Ignition, en industriell applikasjonsplattform fra Inductive Automation. Før han begynte i Meister, hadde John jobbet for en systemintegrator der han ble introdusert for Ignition. Da John først ble introdusert for Ignition, hadde han vært skeptisk. Han hadde vært programmerer i lang tid og hadde sett mange produkter, hvorav de fleste ikke levde opp til forventningene. Men Ignition var unntaket. Han syntes det var et veldig sammenhengende produkt som var enkelt for utviklere å bruke. Basert på sin tidligere erfaring, mente han det var den perfekte løsningen for å møte Meisters behov.

Opprinnelig brukte Meister allerede Wonderware til kontrollskjermene, men begynte å bruke Ignition for mer datasentriske formål, for eksempel å samle inn data om batcher. Ignition kan blant annet spore informasjon om en rekke parametere, for eksempel tidspunktene da batchen startet og avsluttet, den nøyaktige oppskriften som ble brukt og temperaturene. Basert på den positive opplevelsen med Ignition, bestemte Meister seg for å erstatte alle kontrollskjermene med Ignition for både ost- og myseplantene.

 

«Jeg tror det som gjør at Ignition utmerker seg er at plattformen ble bygget for å være datasentrisk.» John Fingerson, programvareingeniør, Meister

 

Hvordan Meister bruker Ignition

Etter å ha brukt Ignition til å samle inn automatiserte data på batchnivå, har Meister nå fullstendig konvertert sin produksjonsvirksomhet til Ignition.

 

Produksjonsprosessene med Ignition inkluderer:

 

·         Melkemottak

·         Mikrofiltrering

·         Pasteurisering

·         Ostekar

·         Ostebord

·         Ostetårn

·         Bulkemballasje

·         Pakking i detaljhandel

·         Rengjør på plass

 

I tillegg bruker Meister Ignition til å rapportere om og utvide lagerbeholdningssystemet med mobile Android-strekkodeskannere, for å automatisere overføring av data fra en rekke forskjellige LIMS-systemer (laboratorieinformasjonssystem) direkte til batchdataene, men også for å legge inn, spore og rapportere miljøkvalitetsdata. Meisters plattform har nå mer enn 50 aktive kunder, inkludert kunder på produksjonsgulvet for å overvåke og kontrollere prosesser og kunder på selskapets kontorer. Meister har separate kontrollskjermbilder for hver av de forskjellige prosessene i anlegget. Et eksempel er vist nedenfor.

Da han reflekterte over viktigheten av Ignition for Meister, sa John: “Alt i anlegget vårt blir kjørt av en server med moderat størrelse … Jeg har fortsatt ikke funnet noe som jeg ikke kan gjøre med Ignition enkelt og effektivt.”

 

Funksjoner og fordeler med Ignition

Meister er veldig avhengig av Ignition for sine online oppskrifter, prognoser, planlegging, sporbarhet, rapportering, SPC-diagrammer, historikk og revisjon. Etter Meisters erfaring er de viktigste funksjonene i Ignition:

 

  • Å ha en enkelt plattform for maskinstyring, datainnføring, planlegging og rapportering. Mange av fordelene ved Ignition strømmer fra automatisk aggregering av data til en enkelt plattform. Dette er i motsetning til en samling av forskjellige programmer fra flere leverandører, eller til og med samme leverandør.

 

  • Mulighet for å få tilgang til, visualisere og dele data. Innebygde funksjoner som historikk, revisjon, ad hoc-grafverktøy og dynamiske brukerkontroller minimerer designertiden og forbedrer brukeropplevelsen. Dette er fordi brukere kan få tilgang til, visualisere, dele og manipulere data gjennom filtrering, sortering, kolonnedeling og omorganisering, eksport og utskrift – alt med minimal brukerinnsats.

 

  • Å være serverbasert. Siden alle klienter kjøres fra en enkelt server, er det mulig å gjøre en endring på serveren og deretter skyve den ut til hver klient.

  • Økt effektivitet. Meister er i stand til å samle og analysere 10 ganger mengden data den hadde før, uten å øke bemanningen. På grunn av informasjonen og synligheten som Ignition gir, har det samtidig gjort det lettere for operatører å gjøre jobben sin. Også, som utvikler, sier John at Ignition tillater ham å gjøre jobben sin 50-75% mer effektivt.

 

  • Tilgang til Ignition via mobiltelefoner. Ved hjelp av Ignition Perspective Module er det mulig å få tilgang til Ignition eksternt fra en mobil enhet og implementere moderne Android håndholdte strekkodelesere.

 

  • Ignitions lisensieringsmodell. Meister liker Ignitions lisensieringsmodell, som gjennom en lisens tillater Meisters anlegg å ha ubegrensede klienter, koder og utviklerstasjoner.

 

«Hvis du leter etter en plattform for å administrere og vise data effektivt, er dette styrkene til Ignition-plattformen.» John Fingerson, programvareingeniør, Meister

 

Til slutt er den viktigste fordelen at Ignition gjør Meister i stand til å levere åpenhet og sporbarhet som kundene ønsker. Ignition bygger enda større tillit til kundene ved å levere data for å demonstrere de viktigste detaljene i Meisters produksjonsprosesser og produktkvalitet.