Generelle salgs- og leveringsbetingelser

1. Omfang

Autic System AS henvender seg til bedriftsmarkedet med produkter som krever fagkunnskap for sammenstilling og installasjon. Våre generelle salgs og leveringsbetingelser kommer til anvendelse dersom ikke annet er bestemt i lov eller skriftlig avtalt mellom partene. Dette gjelder også når kjøper benytter alminnelige eller spesielle innkjøpsbetingelser som avviker fra nedenstående leveringsbetingelser. Ordrebekreftelsen, sammen med salgs- og leveringsbetingelsene, utgjør samlet partenes avtale.

2. Pris/betaling

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Ordrebekreftelse er selgers bekreftelse på kjøpers bestilling. For alt salg gjelder leveringsdagens priser om ikke annet er avtalt. Ved avtale om fast pris, tas det forbehold om prisendringer på importerte varer dersom valutakursen på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudsdagen, med mer enn 3%.

Kjøp med kreditt kan avtales. Vi foretar kredittanalyse før kredittavtale inngås. Betaling skal skje etter gjeldende betalingsbetingelser. Ved forsinket betaling, tilkommer etterskuddsrenter iht. Lov om renter ved forsinket betaling.

3. Levering

Lagerførte varer leveres etter at bestillingen er registrert. Leveringsdato blir angitt i ordrebekreftelsen. For produkter som ikke er lagerført og som må bestilles, er angitt leveringsdato indikativ. Autic System AS bærer ikke ansvar for eventuelle forsinkelser. Levering skjer ved Autic Systems AS lager i Tønsberg (Ex Works). Risiko går over til kjøper ved levering av produktene.

4. Salgspant

Autic System AS forbeholder seg salgspant iht. Pantelovens § 3-14.

5. Levering, ekspedisjon/frakt

Leveringssted er Autic System AS sitt lager i Tønsberg (Ex Works). Forsendelsesomkostninger belastes etter gjeldende satser. Varene er ikke forsikret av Autic System AS under forsendelse. Emballasje og pakking er inkludert i vareprisen.

6. Avbestilling

Enhver anmodning om endring eller avbestilling av bestillingen fra kjøpers side må fremsettes skriftlig innen 14 dager etter ordredatoen. Slik endring/avbestilling må skriftlig aksepteres av selger. Autic System AS forbeholder seg retten til fritt å avslå eller godta kjøpers anmodning.

7. Mangler/reklamasjon

Reklamasjon som gjelder feil eller mangler med varen må skje uten ugrunnet opphold. Autic System AS sitt ansvar er begrenset til omlevering med feilfri vare, eller kreditering av den del av varen som godkjennes som mangelfull. Utskiftningsomkostninger eller annet konsekvenstap er ikke Autic System AS ansvarlig for.

Retur av reklamasjonsvarer må avtales, og utfylt returskjema (RMA) må vedlegges. Dette skjemaet er tilgjengelig www.autic.no/kundeservice/.

8. Force Majeure – Ansvarsfraskrivelse

Autic System AS er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av hindringer som oppstår uten hans skyld eller følger han ikke er herre over f.eks. streik, lockout og annen force majeure.

9. Garanti

Garantitiden er ett år fra levering dersom ikke annet er angitt. Garantien gjelder ikke ved feilaktig bruk, overspenninger, utsettelse for miljøpåvirkninger ut over produktspesifikasjon eller om en enhet er forsøkt reparert. Kunden må dekke fraktkostnader til vårt lager.

10. Support/dokumentasjon

Vi yter teknisk support for alle våre produkter. For programvareprodukter skal det inngås supportavtale for tilgang til support. Brukermanualer for våre produkter kan fritt lastes ned fra vår hjemmeside.

11. Overdragelse

Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller avtaler uten selgers skriftlige samtykke.

12. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen reguleres i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to måneder etter at forhandlingene er påbegynt, kan tvisten bringes inn for Tønsberg tingrett som avtalt verneting.

Handlekurv