Fra batteri- til ladeleverandør med toppsystemet Ignition!

Det startet med å levere batterier til elektriske gravemaskiner. Det ble i løpet av kort tid klart at utfordringen var å få ladet batteriene raskt. Fylling av en dieseltank ble gjort på en brøkdel av ladetiden som kreves, for så store batterier som er nødvendig i en gravemaskin. Ideen til Nordic Booster var skapt. I 2019 ble selskapet etablert. Målsettingen var klar. Batteriene til gravemaskinen skulle kunne lades på under en time, det vil si en lunsjpause.

Av Jan Eirik Schiøtz i AMNYTT

Nordic Booster har utviklet alle løsninger selv

Gründerne av selskapet kjente godt til batteriteknologien og hadde målsettingen for produktutviklingen klar. Ladestasjon måtte være mobil og ha brukertilpasset løsning med veldig høy ladekapasitet. Med mange forskjellige ladelokasjoner må kunden også kunne overvåke enkelt hver enhet. Mesteparten av 2020 gikk med til utvikling. Selskapet startet med fire ansatte.

Industriell design
– Vi har utviklet alt fra bunnen av, forteller Theodor Skaufel til AMNYTT. Han er AI- og applikasjonsingeniør og er en av gründerne. Titlene sier litt om selskapet. Fra mulige kunder fikk Skaufel og hans kolleger klar beskjed om at brukerne ønsket oversikt over ladernes status. Gode bruk av digitaliseringsteknologi i kombinasjon med elektrokompetanse la grunnlaget for en konkurransedyktig løsning.
– Ved oppstart hadde gründerne god kompetanse på batterier, sa Skaufel.

Det første utviklerne måtte tilegne seg var kunnskap om ladning av batterier. Undervis ble det også klart at elektronikk og digitalkunnskap innen overvåking var viktig. Alt er utviklet fra bunnen av hos Nordic Booster. Hadde man ikke kunnskap innen et felt, måtte den bare tilegnes undervis i produktutviklingen. I tillegg til at ladeenheten skulle kunne lade gi rask nok ladning, måtte vekten holdes nede på grunn av at enhetene skulle være mobile. Ladeenheten kan både transporteres på tilhenger og i 20 fots kontainere. Batterikapasiteten er på opp til 1000 kWh. Med så store energimengder på forholdvis lite volum, må personsikkerhet være i førersete.

Kjølevæsken i klimaanlegget er brannhemmende, og designen er slik at eventuell brann ikke kan spre seg fra en celle til en annen. Nordic Booster benytter bare industrielle batterier, ikke bilbatterier. De benytter stort sett batterier fra Tesvolt. For å øke sikkerheten vurderes nå også en annen leverandør, som har produkter med enda høyere sikkerhet.

Tilhengerløsningen har blitt en suksess

Mest mulig i egen bedrift
I utvikling av produktene er det lagt stor vekt på at produksjonen skal foregå i egne lokaler. Selvsagt produserer ikke Nordic Booster batteriene selv. Det gjelder også for tilhenger og kontainer. Men alt montasje foregår i egne lokaler. Elektronikkortene designer de selv, kortproduksjonen settes ut.

Det er Nordic Boosters egen design for plassering og montering av batteripakkene, elektronikken og klimareguleringen. Jo mer stabil ladeenheten er under transport, jo lengre blir levetiden. En egen løsning for avdemping er også utviklet. Støv kan være problem i tuneller og gruver. Ledeenheten er derfor hermetisk lukket. Denne egenskapen sikrer også lang levetid; produktet er designet for en levetid på 10 år.

Vekststrategi
I dag er strategien at selskapet skal vokse. Det gjelder både innen eksisterende markeder, men det er også ønskelig å gå inn i nye bruksområder. Når det gjelder nye bruksområder kommer digital teknologen til nytte. Som regel er det kun nødvendig å gjøre noen programmeringsmessige endringer, så er nye muligheter tilgjengelig. De første systemene ble levert i 2021. Innen utgangen av året vil selskapet ha levert 66 enheter, og produksjonen går for fullt. Produktene ble utviklet for å anvendes i bygg og anleggsbransjen. Nå er det utflating og nedgang i denne sektoren, men andre muligheter åpner seg. Selskapet er i god gjenge med å vurdere nye markeder, og tungtransport er en aktuell sektor. Det kan se ut til at de følger trenden med å se ut over landbasert virksomhet.

Det var flere containere som var klar til levering
Lokalt panel gir enkel oversikt over driftsstatus

Måtte finne en fleksibel løsning for overvåking
Utvikling av den mobile ladeenheten gikk ganske raskt. – Men vi så tidlig i 2022 at vi lå etter med utvikling av toppsystem, fortalte Skaufel. Kravet om at en gravemaskin skal få ladet batteriene på under en time krever at brukerne lett får oversikt over ladeenhetens tilstand.
Overvåkningsløsningen skal gi:

  • Full status på teknisk celle til batteriene
  • Antall ladesykluser
  • Oversikt over ladesyklus

Vi hadde hørt om et SCADA-system som het Ignition
Det var i tillegg ønske om å ha egen løsning for å vise status på hver enkelt komponent og battericelle.
– Vi hadde hørt om et SCADA-system som het Ignition. I et grundig prøveprosjekt testet vi ut forskjellige systemer. Hele organisasjonen var aktivt med i dette prosjektet, sa Skaufel.
– Vi er en liten organisasjon og aktiv involvering er viktig i den fasen selskapet er i. Konklusjonen ble at Ignition var det eneste SCADA-systemet som møtte alle våre krav. Produktene våre er i rivende utvikling. Det kan komme nye funksjoner og oppgradering av eksisterende. Overvåkingssystemet de valgte måte enkelt kunne utføre endringer. Videre er det også behov for å kunne implementere overliggende løsninger, som for eksempel flåtestyring. Det var avgjørende at SCADA-systemet hadde rammeverk for slike løsninger.
– Vår evaluering var at Ignition var det eneste produktet som møtte våre krav, fortalte Skaufel. – Vi trengte et skalerbart og modulært system som enkelt kan endres. I etterkant ser vi at valg av Ignition var riktig. Og ikke minst viktig, vi ser at systemet har flere muligheter enn vi så langt har utnyttet. Mulig funksjoner kan være å få tilknyttet seg Nord Pool for å kunne optimalisere ladning av BoosterChargeren. Bank ID er også en funksjonalitet som kan være aktuelt å kunne integrere i systemet. 3.-parts løsninger er enkelt å integrere med Ignition. Fra medarbeidere startet opplæring av SCADA systemet til løsning var utviklet tok det 10 måneder. Den korte tiden sier noe om både Nordic Boosters medarbeidere og brukervennligheten til Ignition. Det var en entusiastisk og sammensveiset gjeng AMNYTT besøkte.

Ignition distribueres og supporteres av Autic System AS, www.autic.no

Publisert med tillatelse fra Jan-Eirik Schiøtz i AMNYTT. Les hele artikkelen Her!

Handlekurv