Færder kommune har full oversikt over energi, vann og temperaturdata – Autic mini case studie

PiiGAB IoT Gateway PI900 hjelper Færder kommune med oversikt over energi, vann og temperaturdata
PiiGAB IoT Gateway hjelper Færder kommune med oversikt over energi, vann og temperaturdata.

Bakgrunn

Færder kommune har behov for å samle informasjon fra sine bygg til sentral driftskontroll på en enkel måte. Ventilasjon og varmeanlegg er allerede hentet inn, men det kan være teknisk og kostnadsmessig utfordrende å hente inn nye data via de eksisterende undersystemene. Man ønsket en mer kostnadseffektiv måte å hente inn data for:

• Strømforbruk per bygg
• Vannforbruk per bygg
• Registrering av temperaturdata for varmtvannsberedere

Løsningen

Hvert bygg blir utstyrt med en PI900S som kan motta HAN Data fra 2 AMS målere samt hente inn kablede og trådløse målere på M-Bus. I dette tilfellet trådløs vannmåler og temperatursensor. Installasjonen krever ingen programmering, kun enkel konfigurasjon via webgrensesnitt. Man unngår da også kostbar kabling og ombygging for å sette inn ekstra utstyr.

Produkter benyttet

PiiGAB IoT Gateway PI900

Avansert gateway med støtte for 2 HAN (AMS) målere, 500 trådløse sensorer og 120 M-Bus laster +++.

Lansen temperatursensor

Batteridrevet temperatursensor med ekstern probe, sender temperaturdata hvert 90 sekund i 16 år via trådløs M-Bus.

B Meters Vannmåler

Batteridrevet vannmåler sender data for vannmengde hvert 120 sekund i 12 år via trådløs M-Bus.

Produktene distribueres og supporteres av Autic System AS, www.autic.no

Guard Automation AS har integrert data fra PI900 Gateway i sitt system for sentral driftskontroll «Guard Control»

Handlekurv