EE-avfall

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall.

Alt som går på strøm eller batterier skal derfor samles inn.

Autic System AS tar imot kasserte EE- produkter av samme type som selges av oss. Kasserte produkter tas vederlagsfritt imot og vi sørger for forsvarlig oppbevaring av produktene før de leveres til godkjent returselskap.

Handlekurv