NFA BACnet 2017 – TØNSBERG

Date: 18.10.2017 to 19.10.2017
Sign up

BACnet har inntatt posisjonen som den førende ethernetbaserte standarden for bygningsautomatiserte løsninger i Norge. Standarden beskrives som en enhetlig løsning fra rådgivende ingeniørmiljøer, og teknologien er nå en defactostandard i markedet.

BACnet er en åpen standard som tilbys av mange teknologileverandører, og spesielt objekthåndtering i teknologien har ført til utfordringer for bransjen. Denne avanserte plattformen rulles nå ut for fullt, og da behøver bransjen et tilbud for å høyne kompetansen på BACnet.

Kurset vil ledes av Frank Schübert fra Beckhoff Automation GmbH, som representerer BACnet Europe. Schübert har vært med på utviklingen av BACnet standarden siden 1996, og har erfaring med gjennomføring av flere store BACnet installasjoner i mellom-Europa.

Shopping Cart