Woltmannmålere

Industrielle debiteringsmålere, beregnet for nøyaktig måling av vannmengder med nominell flow 15 – 400 m3/h, og minste flow fra 0,45 m3/h. Måleren er enkel å lese av ettersom den har et tørtløpede mekanisk regneverk.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning