• CitectHistorian

    CitectHistorian

Mange kontrollsystemer har behov for langtidslagring av viktige driftsdata. Det er ofte et krav at dataene skal lagres i et åpent, tilgjengelig format, slik at de enkelt kan hentes fram og benyttes i brukerens rapportverktøy.  CitectHistorian benytter 100% Microsoft SQL Server (2008 R2/2012) som datalager.

CitectSCADA og CitectHistorian er fullstendig integrert. Oppsett av hva som skal logges i CitectHistorian gjøres fra CitectSCADA. Alle typer data, alarmer og historiske data fra CitectSCADA kan logges i CitectHistorian.

CitectHistorian 4.50 har et nytt, brukervennlig navigeringskonsoll med tilgang til alle deler av systemet:

Rapporter og rapportbygger (Microsoft SQL Report Builder)
Excelklient (Enquire), webklient og OPC HDA Server
Konfigurerings- og vedlikeholdsverktøy

CitectHistorian leveres med rundt 50 ferdige rapporter som kan benyttes som de er, eller danne utgangspunkt for egne rapporter.  Disse rapportene krever en viss erfaring med SQL. Ønsker man å lage avanserte rapporter, uten å ha noen kjennskap til SQL, anbefaler vi Dream Reports fra Ocean Data System. Produktet har et meget bra grensesnitt mot CitectHistorian. Rapporter lages raskt og enkelt ved hjelp av ferdige objekter i Dream Reports.

Autic System AS forhandler begge produktene.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning